For ansatteInnlogget som: Ansatt

Bøker
Registrer bøker
Se over og endre
Detaljert liste for utskrift
Omsetning/inntekt
Blad og magasiner
Registrer blad
Se over og endre
Utvidet liste
Omsetning/inntekt
Gjenstander
Registrer gjenstander
Se over og endre
Utvidet liste
Omsetning/inntekt
Administrativt
Gjenstander til
oppbevaring
Omsetning og inntekt
Oversikt over
lagerbeholdningen